" Mr.R.Deva Kumar has assumed office as Managing Director of Tamilnadu Telecommunications Limited on 01.12.2016"
   
     
     
     
     
     

 

  © copyright 2009 Tamilnadu Telecommunications Limited All rights reserved. © 2010 Designed by Vinkarr Technologies Pvt.ltd